01

เลือกรายการสินค้าที่ต้องการเช่า

02

ติดต่อจองคิวเช่าและเช็คค่ามัดจำสินค้า ผ่านทาง Line@ หรือ Facebook

03

ลงคิวจองวันเช่าและวันคืนสินค้า / ระบุช่วงเวลารับและคืนสินค้า 11.00-14.00 น. หรือ 16.00-19.00น. / โอนชำระค่าเช่าเพื่อล็อกคิวสินค้า

04

รับสินค้าที่ร้านพร้อมแสดงบัตรประชาชนและชำระค่ามัดจำสินค้าตามที่ได้ตกลงไว้